Nie tak łatwo czynić dobro (cz. I)

Dobroczynna działalność organizacji przez większość osób postrzegana jest przez pryzmat samych efektów tego działania. Niewiele osób ma świadomość, jak skomplikowany jest wymiar prawny i finansowy pomocy.

Przykład pierwszy z brzegu – stowarzyszenie chce zorganizować koncert charytatywny, z którego dochód ma być przeznaczony na pomoc osobie niepełnosprawnej. Koncertowi ma towarzyszyć licytacja przedmiotów oraz zbiórka publiczna.

Sprzedaż biletów na koncert

Jeżeli chcemy wygenerować dochód z biletów, musimy jako podmiot prowadzić działalność gospodarczą. Aby prowadzić działalność gospodarczą musimy widnieć w rejestrze przedsiębiorców. Sama rejestracja stowarzyszenia jest nieodpłatna, jednak wpis do rejestru przedsiębiorców łączy się z kosztami. Organizacja koncertu charytatywnego w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego – formie dopuszczonej ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – nie ma racji bytu, bo istotą takiego działania jest brak dochodu. A nam przecież na dochodzie zależy – bo to, między innymi, mają być środki przeznaczone na pomoc.

Należy zastanowić się, czy sprzedaż biletów nie powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i przy uwzględnieniu wydawanego rokrocznie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przy przekroczeniu wskazanego w danym rozporządzeniu progu, będziemy mieli obowiązek zakupu, serwisowania i stosowania kasy. Poza kosztami finansowymi wiąże się to z zaangażowaniem czasu i osób do obsługi urządzenia.

Jeżeli o podatku VAT mowa – organizacje nie są z niego bezwzględnie zwolnione. Przy przekroczeniu progu limitu zwolnienia, organizacja musi dokonać rejestracji do VAT. I do sprzedawanego biletu – bez różnicy, czy dotyczy koncertu charytatywnego, czy „zwykłego” – doliczyć ww. podatek.

Osoba, której pomagamy

Z osobą, której chcemy pomóc też łączy się szereg wymogów, które należy wziąć pod uwagę. Jedną z tych rzeczy jest wiek osoby i jej zdolność do czynności prawnych – musimy ustalić, czy wiek i inne przesłanki dot. osoby (np. ubezwłasnowolnienie) pozwalają nam na to, aby to właśnie sama osoba, której chcemy pomóc, była dla nas stroną, czy być może stroną będą ustawowi przedstawiciele, najczęściej po prostu rodzice.

Kolejną rzeczą jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli RODO. Z uwagi na przetwarzanie danych wrażliwych, niezbędna jest zgoda osoby (lub jej przedstawicieli ustawowych) na takie przetwarzanie.

Promując koncert i możliwość pomocy danej osobie warto też mieć na uwadze zapisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy rozpowszechnianie wizerunku musi odbywać się na podstawie zezwolenia osoby, która jest na nim przedstawiona. Ponadto jeżeli korzystamy ze zdjęcia cudzego autorstwa należy zastanowić się nad kwestią autorskich praw majątkowych.

Wreszcie – przekazując danej osobie środki zgromadzone w ramach koncertu należy zastanowić się nad formą ich przekazania. Tu należy mieć na uwadze w szczególności dwie ustawy – ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn oraz ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dla organizacji czynność przekazania środków na rzecz osoby potrzebującej nie będzie opodatkowana, podatek może się jednak pojawić po stronie osoby, której stowarzyszenie pomaga. Temat jest skomplikowany, pisaliśmy już o nim na początku zeszłego roku.

Zainteresowanych odsyłamy tutaj:
http://trzeci.org/podatek-dobrego-serca-cz/
http://trzeci.org/podatek-dobrego-serca-cz-ii/

Za tydzień napiszemy m.in. o sprawach związanych z zespołem, zbiórką publiczną i licytacją.

Udostępnij wpis: