Monitoring Krajowego Rejestru Sądowego

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym przystępności Krajowego Rejestru Sądowego dla organizacji pozarządowych.

Czym jest KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy jest rodzajem rejestru publicznego prowadzonego przez sądy rejonowe. KRS składa się m.in. z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i działa od dnia 1 stycznia 2001 r.

Badanie dotyczące przystępności Krajowego Rejestru Sądowego dla organizacji pozarządowych prowadzone jest przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Fundację Court Watch Polska. Ankieta dostępna jest pod tym adresem: [kliknij]

Czemu służy badanie?

Jak czytamy na stronie Fundacji Court Watch Polska: „Odpowiedzi na pytania zawarte w (…) ankiecie pozwolą wyciągnąć wnioski na temat jakości współpracy sądowych wydziałów KRS z organizacjami pozarządowymi. Wyniki tego monitoringu, będą służyły zwiększeniu świadomości sędziów, pracowników sądów oraz przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej na temat problemów z jakimi najczęściej borykają organizacje pozarządowe w kontaktach z KRS.”

Przypominamy, że w KRS rejestrowanych jest większość organizacji pozarządowych, w tym m.in. wszystkie fundacje i stowarzyszenia rejestrowe. W KRS nie są rejestrowane stowarzyszenia zwykłe, uczniowskie kluby sportowe i kluby sportowe nie prowadzące działalności gospodarczej – dla tych podmiotów ewidencje prowadzą starostowie. Również „nowe” koła gospodyń wiejskich nie figurują w KRS – dla nich właściwym rejestrem jest Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.

Udostępnij wpis: