Kwartalnik „Trzeci Sektor”

Zapraszamy do lektury „Kwartalnika Trzeci Sektor”. Jest to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, którego celem jest prezentowanie praktykom, badaczom, ekspertom i decydentom najnowszej wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie.

Na stronie kwartalnika nieodpłatnie dostępne są numery od 41 – wzwyż. Artykuły można pobrać w formacie pdf. Aby to zrobić, należy się zarejestrować: [kliknij] 

Wydawcą pisma jest Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Równolegle z pełną wersją kwartalnika wydawany jest biuletyn elektroniczny „Trzeci Sektor na Skróty” prezentujący krótkie omówienia wybranych tekstów publikowanych w bieżącym wydaniu czasopisma.

Udostępnij wpis: