Krótkie podsumowanie 2020 roku na trzeci.org

#prosteNGO i COVID-19. Pod tymi hasłami minął nam 2020 rok. Mamy nadzieję, że 2021 będzie mijał już tylko pod tym pierwszym.

Przerwane prace nad zmianami wzorów ofert

Styczeń zaczęliśmy od informacji o planach ponownych zmian wzorów ofert realizacji zadań publicznych. Ostatecznie do zmian nie doszło. Można przypuszczać, że na przerwanie prac znaczny wpływ miała pandemia. Mimo wszystko na pewno zabrakło jasnego komunikatu w tej sprawie. Zakładamy, że temat ponownie pojawi się w 2021 roku. Być może w szerszym kontekście – zmian samej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sklepy charytatywne

Pod koniec stycznia zamieściliśmy wpis dotyczący idei sklepów charytatywnych, która to koncepcja – bardzo popularna w Anglii – wciąż wydaje się mało wykorzystywana w Polsce.

30-lecie samorządu i start Aktywnych Obywateli

W lutym pisaliśmy o miejscu i roli organizacji pozarządowych w samorządzie, do czego pretekstem było 30-lecie reformy samorządowej w Polsce. Również w lutym miało miejsce ważne dla sektora wydarzenie – ruszył program Aktywni Obywatele.

Prosta Spółka Akcyjna a sektor ekonomii społecznej

W marcu zastanawialiśmy się nad relacją między zupełnie nową formą prowadzenia działalności gospodarczej, jaką jest Prosta Spółka Akcyjna (P.S.A.) a ekonomią społeczną. Pierwotnie zakładano, że rejestracja P.S.A. będzie możliwa już od 1 marca 2020 roku, ale ostatecznie termin przesunięto o rok. Wiele wskazuje, że P.S.A. będzie można rejestrować od 1 marca 2021 roku.

COVID-19

Przełom marca i kwietnia, to początek i rozwój pandemii COVID-19. Od kwietnia zaczęliśmy prowadzić zakładkę stanowiącą zbiór informacji dotyczących instrumentów mających przeciwdziałać jej skutkom.

Środki wobec pandemii podjęte wpłynęły na codzienne funkcjonowanie tysięcy organizacji pozarządowych w Polsce. O rozwiązaniach prawnych i finansowych pisaliśmy w zeszłym roku sporo. I dosyć krytycznie, m.in. we wpisach Podsumowanie instrumentów wsparcia dla ngo w związku z COVID-19 oraz Organizacje pozarządowe a sektor publiczny w czasach zarazy i w czasach, które po zarazie nastąpią.

Naszym zdaniem pandemia, a w zasadzie środki prawne i finansowe podejmowane w celu przeciwdziałania jej społecznym i gospodarczym skutkom, potocznie zwane „Tarczami”, stopniowo obnażały wady obecnej formalno-prawnej konstrukcji organizacji.

#prosteNGO

Przez cały rok rozwijaliśmy zakładkę #prosteNGO, dedykowaną właśnie działaniom na rzecz uproszczenia tej konstrukcji i nowych źródeł finansowania.

W momencie kiedy pandemia była w odwrocie, tj. między sierpniem a początkiem listopada, publikowaliśmy filmy upowszechniające propozycje uproszczeń w ramach kampanii „Uprośćmy działalność społeczną!”.

Działania prowadzone były we współpracy Forum DarczyńcówFundacji Rozwoju Społeczeństwa ObywatelskiegoFundacji StańczykaFundacji trzeci.orgPolskiej Fundacji im. Roberta SchumanaStowarzyszenia Dialog Społeczny i Witryny Wiejskiej „Wsparcie dla aktywnych społeczności lokalnych”. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP).

Konsultacje wzorca statutu stowarzyszenia

Ważnym etapem w działaniach na rzecz uproszczeń są trwające do 15 stycznia 2021 roku konsultacje wzorca statutu stowarzyszenia. Koordynatorami procesu są Stowarzyszenie Dialog Społeczny i Fundacja trzeci.org. Prace objęte są patronatem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i stanowią element szerszych działań na rzecz uproszczeń w działalności społecznej prowadzonych właśnie pod szyldem #prosteNGO. Działania wspiera portal ngo.pl.

***

„Zobowiązujemy się czynić dalsze starania na rzecz uproszczeń w działalności społecznej oraz dalej – tydzień po tygodniu – przybliżać na blogu zagadnienia z tymi formalnościami związane”pisaliśmy na początku 2020 roku. Słowa dotrzymaliśmy. W zasadzie moglibyśmy je teraz powtórzyć w kontekście planów na nadchodzący rok 2021.

Udostępnij wpis: