Konsultacje dokumentów związanych z realizacją zadań publicznych

Organizacje! Samorządowcy! Do 15 października trwają konsultacje dotyczące zmian we wzorach dokumentów związanych z realizacją zadań publicznych. Zapraszamy do wzięcia w nich udziału. To na tych dokumentach pracujecie realizując działania dotowane ze środków samorządowych!

Konsultowane dokumenty dostępne są pod adresem: [KLIKNIJ]

Poniżej załączamy pliki zawierające uwagi do „podstawowych” wzorów oferty, sprawozdania i umowy. Dla uproszczenia śledzenia zmian kolorem żółtym zaznaczyliśmy planowane modyfikacje (w odniesieniu do dokumentów obecnie obowiązujących). Kolorem zielonym zaznaczyliśmy uwagi.

Uwagi są na bieżąco aktualizowane. Zasadnicze wątpliwości budzą rubryki związane z modyfikacją tabeli dot. źródeł finansowania kosztów realizacji zadania oraz konstrukcja tabeli, w której należy wykazać chęć pobierania opłat od adresatów zadania (VI.1). Ponadto postulujemy m.in. aby tabele w sprawozdaniu były zbieżne – tak pod kątem wizualnym, jak i zamieszczanych w nich informacji – z tabelami w ofercie. Pozostałe uwagi dostępne są w załączonych plikach.

Oferta: [KLIKNIJ] (aktualizowane)
Sprawozdanie: [KLIKNIJ] (aktualizowane)
Umowa: [KLIKNIJ] (aktualizowane)
Zestawienie ww. uwag w formie tekstowej: [KLIKNIJ] (aktualizowane)

 

Udostępnij wpis: