Konstytucja Biznesu a NGO (cz. III) – problematyka dz. nierejestrowej

Art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców wprowadza tzw. działalność nierejestrową. Jak będzie wyglądać jej stosowanie w praktyce?

Sytuacja 1

W projekcie zabudżetowano osobę do prowadzenia warsztatów na kwotę 1.000 zł miesięcznie. Wykonawca nie prowadzi dz. gospodarczej.

DO 30 KWIETNIA 2018:

Podpisujemy z wykonawcą umowę zlecenie na kwotę 1.000 zł brutto. Wykonawca otrzymuje kwotę netto (tj. pomniejszoną o zaliczkę do US i/lub składki zdrowotne i/lub składki społeczne – zależy od sytuacji).

PO 30 KWIETNIA 2018:

Czy ww. nadal będzie prawidłowe, a dodatkowo powstanie możliwość, żeby osoba wystawiła rachunek w ramach ww. opisanego mechanizmu dz. gosp. nie podlegającej rejestracji? Pisząc inaczej: umowa zlecenie czy  dz. gospodarcza nie podlegająca rejestracji? Czy osoba wykonawcy sama podejmie decyzję w jaki sposób ma postąpić?

Sytuacja 2

W projekcie zabudżetowano osobę do prowadzenia warsztatów na kwotę 1.000 zł miesięcznie. Wykonawca nie prowadzi dz. gospodarczej. W projekcie zabudżetowano też grafika – kwota 800 zł miesięcznie. Osoba prowadząca warsztaty i grafik to jedna i ta sama osoba.

DO 30 KWIETNIA 2018:

Podpisujemy umowę zlecenie na kwotę 1000 zł brutto na prowadzenie warsztatów i 800 zł brutto umowa o dzieło na grafikę.

PO 30 KWIETNIA 2018:

Gdyby osoba robiła całość w ramach art. 5, to przekroczy przychód 1050 zł. Czy możliwe jest, żeby osoba poprowadziła warsztaty w ramach art. 5, a grafikę w ramach umowy o dzieło?

Niestety, na ten moment nie jesteśmy w stanie napisać jaką interpretację będą przyjmować organy podatkowe i ZUS.

Udostępnij wpis: