Klub sportowy – co to w ogóle jest?

W dzisiejszym wpisie spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie – czym jest klub sportowy? Z góry uprzedzamy – będzie to tylko próba, bo ostatecznej odpowiedzi nie uzyskamy. I właśnie brak możliwości uzyskania tej odpowiedzi jest istotą problemu.

W ustawie o sporcie zapisy dotyczące pojęcia klubu sportowego umieszczone są w art. 3. Artykuł ten wskazuje, że działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. I że klub sportowy działa jako osoba prawna. Tyle.

Oprzyjmy się na przykładzie. Mamy dwa statuty nowo rejestrowanych podmiotów. Oba podmioty mają mieć formę stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej. Oba podmioty mają być osobami prawnymi (czyli nie stowarzyszeniami zwykłymi). Zapisy w statutach oba podmioty mają identyczne. Różnią się jednym – jeden w celach statutowych ma wpisaną wyłącznie kulturę fizyczną, drugi poza kulturą fizyczną, ma też zapis dotyczący możliwego prowadzenia działań w obszarze kultury. Pytanie – czy w myśl przywołanej akapit wyżej definicji, oba podmioty są klubami sportowymi?

I tu też dwa słowa o rejestracji – w myśl obecnych regulacji (ale też w myśl proponowanych zmian do obecnych regulacji, o których to pisaliśmy w ostatnich tygodniach) rejestracja obu podmiotów powinna wyglądać odmiennie. Dopisanie jednego tylko celu (tej przykładowej „kultury”), powoduje, że tak jak pierwszy podmiot powinien być rejestrowany w ewidencji, tak drugi – z uwagi na to, że w statucie ma nie tylko kulturę fizyczną – powinien być rejestrowany w KRS.

Idąc dalej – pierwszy klub w pewnym momencie postanawia jednak, że chciałby również działać w obszarze kultury. Że nadal najważniejsze jest dla niego prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci, ale – od czasu do czasu – chce zrobić koncert. Zgłasza zmianę statutu do starosty. Czy starosta uzna taki statut? Najpewniej nie – przecież klub sportowy widniejący w ewidencji ma mieć cele wyłącznie w zakresie kultury fizycznej.

Klub ten więc nie może prowadzić działań kulturalnych w obszarze swojej działalności statutowej, ale… może zarejestrować działalność gospodarczą w tym zakresie. W obecnym stanie prawnym jest to karkołomne, ale możliwe. Klub zostaje wpisany do KRS. Nadal prowadzi zajęcia w piłkę nożną dla dzieci, a do tego działalność gospodarczą w zakresie kultury.

Działalność gospodarcza jednak się nie sprawdza, więc podmiot z niej rezygnuje. Znowu w statucie ma wyłącznie działalność w zakresie kultury fizycznej, jest już jednak w rejestrze KRS, nie w ewidencji starosty. Dla przypomnienia – gdyby się rejestrował z takim statutem, jaki właśnie ma – właściwą ewidencją powinna być ewidencja starosty.

Znowu mija trochę czasu i podmiot postanawia wrócić do działalności kulturalnej. Tym razem jednak działalność taką chce prowadzić jako działalność statutową. Co więcej – po pewnym czasie w ogóle przestaje prowadzić zajęcia z piłki nożnej dla dzieci (choć nadal ma w statucie kulturę fizyczną), skupia się wyłącznie na kulturze – robi koncerty, wystawy, teatry plenerowe. Pytanie jak na wstępie – czy podmiot taki jest, czy nie jest klubem sportowym?

I przykład bardziej skrajny – czy fundacja, która ma kilkanaście celów statutowych, w tym jeden z nich, to właśnie kultura fizyczna, jest czy nie jest, klubem sportowym?

Odpowiedź na te pytania ma znaczenie nie tylko dla czystej teorii – może mieć swoje konsekwencje w związku z ubieganiem się o dotacje, czy ustawą o VAT (czytaj np. Kluby sportowe zwolnione z płacenia VAT).

Udostępnij wpis: