Klub sportowy a działalność gospodarcza (cz. I)

Sprawa wydaje się prosta. Ustawa o sporcie wskazuje – chcesz prowadzić działalność gospodarczą w klubie sportowym – rejestrujesz się w KRS. Nie chcesz – rejestrujesz się u starosty.

No tak – ustawa mówi, jak zacząć działalność, ale co jeżeli klub już działa?

Brak jednoznacznej interpretacji

Sprawa się komplikuje. Na etapie zbierania podstawowych informacji natrafisz na trudności.

Po pierwsze: ustawa o sporcie jednoznacznie nie wskazuje możliwości rejestracji działalności gospodarczej w działającym podmiocie. A właściwie – nie określa procedury takiej rejestracji.

Po drugie: w związku z nieprecyzyjnymi zapisami ustawy o sporcie, praktyka w zakresie dokonywania zmian w ewidencji starosty i Krajowym Rejestrze Sądowym jest różna.

Czy działalność gospodarcza w klubie sportowym lub uczniowskim klubie sportowym jest możliwa?

Nowo zakładany klub sportowy nie ma większego problemu. Jak wspomnieliśmy – ustawa o sporcie wskazuje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej (kłopot może pojawić się u tych, którzy działają, ale o tym dalej).

Inaczej jest z uczniowskim klubem sportowym. Ustawa o sporcie nie zawiera zapisów w tym zakresie – ani nie wskazuje, ani nie zakazuje działalności gospodarczej. O chaosie, jaki to powoduje, może świadczyć fakt, że z jednej strony pojawiają się orzeczenia sądu wykluczające taką możliwość, a z drugiej bez trudu możemy znaleźć w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, wpisy uczniowskich klubów sportowych.

W orzeczeniu Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 2 kwietnia 2013 r. VI GZ 44/13 stwierdzono, że prawidłowa wykładnia art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) i art. 4 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) uzasadnia stanowisko, że uczniowski klub sportowy jest szczególnym rodzajem klubu sportowego nastawionego jedynie na prowadzenie działalności sportowej. W przeciwieństwie do innych klubów sportowych, uczniowski klub sportowy nie może podejmować działalności gospodarczej, co powoduje, że postanowienia statutu na ten temat, jako sprzeczne z prawem są nieważne (art. 58 § 1 i 3 k.c.).

Pisemna interpretacja tej kwestii, jaką uzyskaliśmy od Ministerstwa Sportu i Turystyki, przedstawia taki sam pogląd. Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast dla uczniowskich klubów sportowych takiej możliwości się nie przewiduje.

Skąd więc tyle UKS w rejestrze przedsiębiorców?

Początek drogi bez końca?

Wróćmy do klubów sportowych. Odrzucamy przypadek dopiero powstającej organizacji – odnosimy się do zarejestrowania działalności gospodarczej w klubie działającym. Pierwszy krok to wizyta u starosty. A właściwie u osoby prowadzącej w imieniu starosty rejestr klubów sportowych. Będzie to najczęściej naczelnik wybranego wydziału w danym urzędzie.

Po co wizyta? O tym przeczytasz w kolejnej części.

Udostępnij wpis: