Kilka słów o zatrudnianiu osoby z niepełnosprawnością – wynagrodzenie

Zatrudnienie w organizacji osoby z niepełnosprawnością to nie tylko realizacja ważnych celów społecznych, ale i działanie niosące realną korzyść ekonomiczną.

Organizacje pozarządowe mogą być pracodawcami, możliwości tej nie należy łączyć z koniecznością prowadzenia działalności gospodarczej (i odwrotnie). Jest wiele przykładów organizacji mających pracowników etatowych, finansowanych w ramach środków pochodzących z dotacji, składek członkowskich, darowizn, czy odpisu 1% podatku. Samo zatrudnienie na umowę o pracę nie jest jednak w sektorze powszechne – tylko kilkanaście procent organizacji posiada pracowników etatowych. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest z pewnością kondycja finansowa organizacji – podmiot chcący zatrudniać pracownika na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy musi liczyć się z wydatkiem około 2700 złotych, licząc łącznie ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia i przy minimalnej ustawowej stawce wynagrodzenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych organizacja zatrudniająca osobę z niepełnosprawnością może jednak liczyć na dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Wysokość refundacji uzależniona jest głównie od stopnia niepełnosprawności oraz wymiaru czasu pracy.

Dla przykładu – przy zatrudnianiu w pełnym wymiarze czasu pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności organizacja może liczyć na refundację w wysokości 1125 zł, czyli około 40% całej pensji. W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności dofinansowania są jeszcze wyższe – 1800 zł. Dodatkowo powyższe kwoty zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Zwrot dokonywany jest w terminie 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania.

Samo wypełnienie dokumentacji związanej z refundacją jest nawet prostsze, niż wypełnienie dokumentów w ramach konkursów dotacyjnych. Proces ten bardzo przejrzyście opisany jest na stronie PFRON: [kliknij]

Co ważne – refundacja należy się każdej organizacji spełniającej warunki, nie tylko wybranym podmiotom lub określonej ilości podmiotów spełniających warunki. I – jak pisaliśmy na wstępie – aby otrzymać refundację nie trzeba prowadzić działalności gospodarczej. Wystarczy zatrudnić osobę z niepełnosprawnością w oparciu o kodeks pracy (umowa o pracę).

Udostępnij wpis: