Kilka ciepłych słów o CSR w Gliwicach

Cudze chwalimy, ale swoje też znamy. I cenimy.

W poprzednich wpisach sporo pisaliśmy o systemie wsparcia i różnych modelach funduszy dotacyjnych w skali kraju, dzisiaj nieco bardziej lokalnie. Kilka słów o CSR w Gliwicach. Bo mamy się czym pochwalić.

Jednym z pionierów społecznego zaangażowania w Gliwicach jest Fluor S.A., który od wielu lat wspiera gliwickie organizacje. Ciałem decyzyjnym jest tu Komitet Charytatywny. Wsparcie może mieć charakter finansowy. Na stronie internetowej Fluor nie zamieszcza regulaminu udzielania wsparcia ani formularza aplikacyjnego, ale możemy przeczytać o tym, jakie dotychczas inicjatywy były realizowane.

Na uwagę zasługuje wsparcie oferowane przez działające w mieście galerie handlowe. Społecznie angażuje się praktycznie każde centrum handlowe – Europa Centralna, Forum i Arena (wsparcie Auchan udzielane jest zgodnie z regulaminem Fundacji Auchan na rzecz młodzieży, swoje programy pracownicze ma również Leroy Merlin – Francja słynie z zaangażowania biznesu w działania trzeciego sektora – oraz TESCO).

Bardzo ciekawy jest program Europy Centralnej – Fundusz Małych Grantów EC, w ramach którego można ubiegać się o wsparcie do 2.000 złotych. Odbyło się już VI edycji. Fundusz obsługuje firma MindProgress. Fundusz posiada regulamin, aplikacje składa się drogą elektroniczną. Swojego czasu Europa Centralna bardzo mocno współpracowała z gliwicką Fundacją Biegamy z Sercem.

Wsparcie lokalowe oferuje położone w centrum Gliwic Centrum Handlowe Forum. CH Forum włącza się w WOŚP, wspierało lokalne organizacje – Centrum Inicjatyw Społecznych oraz Fundację Kapitan Światełko. 21 grudnia 2016 roku oficjalnie rozpoczął działalność Bumerang – Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Centrum to wspólny projekt Forum oraz Stowarzyszenia GTW (stowarzyszenie prowadzi również na gliwickim rynku centrum artystyczne – jako zadanie zlecone przez miasto, co też jest dobrą praktyką w przedmiocie wsparcia organizacji przez samorząd). W Forum znajduje się ponadto Punkt Biblioteczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Centrum współpracuje również na stałe z Zespołem Szkół im. J. Korczaka, którego niepełnosprawni uczniowie odbywają praktyki zawodowe na terenie galerii.

Park Handlowy Arena współpracuje ze wspomnianą już Fundacją Biegamy z Sercem. Jest również otwarty na promocyjne wsparcie inicjatyw społecznych. Na terenie PH Arena znajduje się także galeria sztuki stowarzyszenia okręgu gliwicko-zabrzańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Społecznie angażuje się firma Future Processing – tu na uwagę zasługuje możliwość skorzystania z wiedzy pracowników firmy.

Całkiem nową jakość wprowadza firma Marco. Firma angażuje się w szereg akcji społecznych, wspiera kilkanaście organizacji pozarządowych i osób indywidualnych, prowadzi bardzo prospołeczną politykę kadrową. Wreszcie – od 6 grudnia 2016 roku posiada własną fundację, Fundacja MarcoPomaga (w tworzeniu której również mieliśmy przyjemność uczestniczyć).

W Gliwicach od 8 lat przyznawany jest również tytuł Biznesowego Dobroczyńcy Roku (Gala Prezydenta Miasta Gliwice organizowana przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych). Laureatem w 2016 roku została wspomniana na samym wstępie firma Fluor.

Patrząc zupełnie obiektywnie – CSR w Gliwicach w kontekście całej Polski ma się dobrze.

Udostępnij wpis: