Kalendarz

 2023 

Maj i czerwiec 2023 r.
Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach – przeprowadzenie cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego na podstawie konspektu lekcji pn. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”
Luty 2023 r.
Urząd Gminy Zbrosławice – szkolenie dotyczące sprawozdawczości zadań publicznych
Luty 2023 r.
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych – webinarium dla uczestników Szkoły Reprezentacji
Luty 2023 r.
FundacjaRC – merytoryczne wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych
Styczeń 2023 r.
Urząd Gminy Koszęcin – konsultacje formalne i merytoryczne ofert złożonych w ramach konkursu na zadania publiczne gminy

 2022 

Grudzień 2022 r.
Fundacja Erbud – szkolenie z formalno-prawych obowiązków prowadzenia fundacji
Październik 2022 r.
Urząd Miasta Jaworzno – webinarium dla organizacji pozarządowych z m. Jaworzno z zakresu źródeł finansowania organizacji
Czerwiec 2022 r.
Urząd Miasta Opole – moderacja spotkania dotyczącego wypracowania programu współpracy na 2024 rok
Maj i czerwiec 2022 r.
Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach – przeprowadzenie cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego na podstawie konspektu lekcji pn. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”
Luty 2022 r.
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – merytoryczne wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych
Luty 2022 r.
Fundacja ING Dzieciom – analiza działań organizacji na potrzeby wewnętrzne
Luty 2022 r.
Urząd Miasta Opole – szkolenie z zakresu realizacji zadań publicznych
Styczeń 2022 r.
Stowarzyszenie Most – webinarium dot. prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe

 2021 

Grudzień 2021 r.
Urząd Gminy Zbrosławice – szkolenie dot. ofert realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Zbrosławice
Listopad 2021 r.
Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach – przeprowadzenie cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego na podstawie konspektu lekcji pn. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”
Listopad 2021 r.
Stowarzyszenie Most – webinarium dot. modeli finasowania pomocy społecznej
Listopad 2021 r.
Urząd Miasta Jaworzno – webinarium dla organizacji pozarządowych z m. Jaworzno z zakresu zmian w prawie dla ngo w roku 2021 roku
Listopad 2021 r.
Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – przygotowanie koncepcji filmów edukacyjnych
Wrzesień 2021 r.
Śląski Związek Gmin i Powiatów – szkolenie dotyczące organizacji pozarządowych
Wrzesień 2021 r.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kluczborku – szkolenie dotyczące ekonomizacji organizacji pozarządowych
Sierpień 2021 r.
Stowarzyszenie Most – szkolenie dotyczące ekonomizacji organizacji pozarządowych
Czerwiec 2021 r.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” – szkolenie dotyczące ekonomizacji organizacji pozarządowych
Czerwiec 2021 r.
Urząd Gminy Zbrosławice – szkolenie dotyczące sprawozdawczości zadań publicznych
Kwiecień 2021 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Źródła finansowania organizacji pozarządowych
Marzec 2021 r. – maj 2023 r.
Realizacja projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie z Polską Fundacją im. Roberta Schumana. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

 2020 

Grudzień 2020 r.
Urząd Gminy Zbrosławice – szkolenie dot. ofert realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Zbrosławice
Grudzień 2020 r.
Stowarzyszenie Most – szkolenie z zakresu formalnych aspektów funkcjonowania i ekonomizacji organizacji pozarządowych
Listopad 2020 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Rozwiązania prawne dla organizacji pozarządowych w obliczu COVID-19
Listopad 2020 r.
Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach – przeprowadzenie cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego na podstawie konspektu lekcji pn. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”
Październik 2020 r.
Urząd Miasta Jaworzno – webinarium dla organizacji pozarządowych z m. Jaworzno z zakresu „ABC członka zarządu”
Lipiec 2020 r.
Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok – webinarium dotyczące realizacji projektów przez organizacje pozarządowe
Lipiec 2020 r.
Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok – webinarium dotyczące źródeł finansowania organizacji pozarządowych
Lipiec 2020 r.
Urząd Gminy Barczewo – webinarium dotyczące realizacji zadań publicznych
Kwiecień 2020 r.
Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok – webinarium dotyczące instrumentów przeciwdziałania skutkom COVID-19
Styczeń 2020 r.
Fundacja „Rozwój” – szkolenie ze zbiórek publicznych

 2019 

Grudzień 2019 r.
Urząd Gminy Zbrosławice – szkolenie dot. ofert realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Zbrosławice
Grudzień 2019 r.
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika – szkolenie z zakresu sprawozdawczości organizacji pozarządowych
Listopad 2019 r.
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – warsztaty z zakresu współpracy podmiotów ekonomii społecznej z JST
Listopad 2019 r.
Urząd Gminy Koszęcin – szkolenie z zakresu zmiany wzorów ofert realizacji zadań publicznych
Listopad 2019 r.
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika – szkolenie z zakresu zmiany wzorów ofert realizacji zadań publicznych
Listopad 2019 r.
Fundacja GaSzo – szkolenie z zakresu źródeł finansowania
Październik 2019 r.
Fundacja GaSzo – szkolenie z zakresu zmiany wzorów ofert realizacji zadań publicznych
Październik 2019 r.
Urząd Miasta Jaworzno – szkolenie z zakresu zmiany wzorów ofert realizacji zadań publicznych
Wrzesień 2019 r.
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój – szkolenie z zakresu zmiany wzorów ofert realizacji zadań publicznych
Wrzesień 2019 r.
Urząd Gminy Pilchowice – szkolenie z zakresu rachunkowości organizacji pozarządowych
Czerwiec 2019 r.
Urząd Miasta Opole – szkolenie z zakresu sprawozdawczości organizacji pozarządowych
Czerwiec 2019 r.
Żywiecka Fundacja Rozwoju – szkolenie z zakresu realizacji projektów społecznych
Kwiecień 2019 r.
Urząd Gminy Babice – szkolenie z zakresu zmiany wzorów ofert realizacji zadań publicznych
Marzec – listopad 2019 r.
Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach – przeprowadzenie cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego na podstawie konspektu lekcji pn. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”
Luty 2019 r.
Urząd Miasta Opole – szkolenie z zakresu zmiany wzorów ofert realizacji zadań publicznych
Luty 2019 r.
Urząd Miasta Opole – szkolenie z zakresu uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego
Styczeń 2019 r.
Urząd Gminy Zbrosławice – konsultacje formalne i merytoryczne ofert złożonych w ramach konkursu na zadania publiczne gminy w zakresie kultury fizycznej

 2018 

Grudzień 2018 r.
Urząd Gminy Zbrosławice – szkolenie dot. sprawozdań z realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Zbrosławice
Październik 2018 r.
Powiat Buski – szkolenie z zakresu formalnych aspektów działania organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem klubów sportowych
Wrzesień – listopad 2018 r.
Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach – przeprowadzenie cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego na podstawie konspektu lekcji pn. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”
Sierpień 2018 r.
Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych z Katowic – konsultacje eksperckie metodologii tworzonej w ramach projektu „Decydujmy razem! Budżet obywatelski Województwa Śląskiego”
Sierpień 2018 r.
Urząd Gminy Lyski – szkolenie z zakresu formalnych aspektów organizacji i finansowania imprez przez organizacje pozarządowe
Sierpień – listopad 2018 r.
Urząd Miasta Opole – realizacja zadania publicznego zw. ze wsparciem wolontariatu
Marzec 2018 r.
Urząd Miasta Opole – szkolenie z zakresu źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych z terenu m. Opole
Styczeń 2018 r.
Urząd Miasta Opole – szkolenie z zakresu ABC członka zarządu dla organizacji pozarządowych z terenu m. Opole

 2017 

Październik 2017 r.
Urząd Miasta Jastrzębie – szkolenie dot. przygotowania i realizacji projektów dla organizacji pozarządowych z terenu m. Jastrzębie Zdrój
Październik 2017 r.
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika – cykl 3 szkoleń dla organizacji z Rybnika, Wodzisławia i Jastrzębia Zdroju z zakresu ABC członka zarządu
Październik 2017 r.
Urząd Gminy Koszęcin – szkolenie dot. przygotowania i realizacji projektów dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Koszęcin
Wrzesień 2017 r.
Urząd Miasta Opole – szkolenie dot. zbiórek publicznych dla organizacji pozarządowych z terenu m. Opole
Sierpień – wrzesień 2017 r.
Realizacja projektu pn. „Trzeci.org – rozwój organizacji” (finansowany ze źródeł publicznych – FIO Śląskie Lokalnie) mającego na celu rozwój bloga nt. aktywności społecznej i działalności organizacji pozarządowych (www.trzeci.org)
Lipiec 2017 r.
Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach – prowadzenie seminarium z zakresu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej (współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem)
Maj 2017 r.
Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach – prowadzenie seminarium z zakresu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej (tworzenie partnerstw lokalnych)

 2016 

Grudzień 2016 r.
Urząd Gminy Zbrosławice – szkolenie dot. nowych wzorów ofert realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Zbrosławice
Grudzień 2016 r.
Urząd Miasta Opole – szkolenie dot. pozyskiwania dotacji ze źródeł niepublicznych dla organizacji pozarządowych z terenu m. Opole
Wrzesień 2016 r.
Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach – szkolenie z zakresu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej (relacje pomiędzy administracją publiczną a podmiotami ekonomii społecznej)
Maj 2016 r. – do dzisiaj
Prowadzenie bloga www.trzeci.org
Kwiecień – maj 2016 r.
Realizacja projektu pn. „Fundacja PAGO – projekt na rzecz rozwoju instytucjonalnego podmiotu” (finansowany ze źródeł publicznych – FIO Śląskie Lokalnie) mającego na celu uruchomienie bloga nt. aktywności społecznej i działalności organizacji pozarządowych (www.trzeci.org)
Styczeń 2016 r.
Urząd Miasta Opole – szkolenie dot. nowych wzorów ofert realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych z terenu m. Opole

 2015 

Grudzień 2015 r.
Rejestracja