Jeden podmiot – dwa rejestry

W Rosji trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, więc my dzisiaj również na sportowo – o klubie sportowym. W mijającym tygodniu zapytano nas, czy to możliwe, że klub sportowy figuruje jednocześnie w dwóch rejestrach – zarówno w KRS, jak i rejestrze starosty.

Odpowiedź brzmi – tak, jest to możliwe. Sytuacja taka wystąpi w momencie, kiedy klub sportowy uzyska status organizacji pożytku publicznego. Wówczas poza figurowaniem w ewidencji starosty (gdzie został wpisany w chwili powstania), zostaje dopisany do KRS. Sam status OPP klub sportowy uzyskuje na identycznych zasadach, zyskując identyczne uprawnienia, jak stowarzyszenie, czy fundacja.

Po nowelizacji ustawy prawo o stowarzyszeniach podobna sytuacja może dotyczyć stowarzyszeń zwykłych, które również otrzymały możliwość uzyskania statusu OPP.

Niestety naszym zdaniem taka sytuacja, tj. figurowanie w dwóch rejestrach, nie jest korzystna. W swojej praktyce spotkaliśmy się z kilkoma przypadkami klubów sportowych, które miały ujawnione inne dane dotyczące zarządów oraz treści statutu w ewidencji starosty i inne w KRS. Wynika to z braku przepisów określających przepływ informacji między przywołanymi wyżej organami prowadzącymi rejestry.

Udostępnij wpis: