Jaki będzie 2021 rok w sektorze?

Dwa tygodnie temu podsumowaliśmy mijające 12 miesięcy. W tym wpisie zastanowimy się, jak będzie wyglądał rok 2021. A pod koniec roku zweryfikujemy na ile przewidywania się sprawdziły.

Relacje z samorządem i zadania zlecone

Tu odkrywczy nie będziemy – finansowo dla sektora, tak jak najpewniej dla większości gospodarki, będzie to rok trudny. Samorządy znajdują się w kryzysie, co w wielu gminach może odbić się na wysokości środków przekazywanych organizacjom w ramach zadań zleconych. Warto tu pamiętać o jednym – środki przekazywane w ramach zadań zleconych, to nie są środki na podmiotowe funkcjonowanie organizacji, tylko środki związane ze świadczeniem usług społecznych dla lokalnych społeczności. Mowa tutaj o działaniach w zakresie edukacji, kultury, sportu, czy osób z niepełnosprawnościami. Często przy współudziale społecznej pracy i środków własnych samych organizacji.

W kontekście zmian prawnych w tym zakresie – zeszły rok zaczęliśmy od informacji o planach ponownych zmian wzorów ofert realizacji zadań publicznych. Ostatecznie do zmian nie doszło. Zakładamy, że w tym roku temat ponownie się pojawi. Możemy oczekiwać zmiany rozporządzenia regulującego kształt dokumentów związanych z procedurą zlecania zadań, mniej natomiast zmian samej ustawy, chociaż prace nad propozycjami zmian toczą się w kilku środowiskach – m.in. w ramach zespołu Rady Działalności Pożytku Publicznego i w ramach projektu „Monitoring realizacji zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” realizowanego przez Stowarzyszenie EKOSKOP we współpracy z Konwentem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Sprawozdawczość

W ramach zespołu RDPP trwają też spotkania dotyczące sprawozdawczości organizacji. Według nas cały system sprawozdawczy organizacji pozarządowych należy zreformować. Kilkukrotnie pisaliśmy o tym na blogu. Czy bardziej znaczących zmian możemy się spodziewać w tym roku? Szczerze – wątpimy. Co nie zmienia faktu, że sami będziemy czynić wysiłki, aby dostarczyć argumentów do takich zmian i uproszczeń.

Wzorzec statutu stowarzyszenia

I właśnie – uproszczenia. To na pewno temat, który będzie dla nas bardzo ważny w 2021 roku. Do dnia 15 marca 2021 r. chcemy opublikować ostateczną wersję propozycji wzorca statutu stowarzyszenia opracowanego w gronie członków Stowarzyszenia Dialog Społeczny.

W dniu 1 marca 2021 roku ma wejść w życie nowe brzmienie art. 19 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą wnioski do KRS składać będą wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Organizacje, które działalności gospodarczej nie prowadzą, również będą miały taką możliwość. Jednak bez zmian towarzyszących powyższym rozwiązaniom – m.in. takich właśnie jak opracowanie wzorca statutu – samo wykorzystanie systemu teleinformatycznego, nie przyspieszy rejestracji stowarzyszeń.

Według nas właśnie uproszczenia formalności i nowe źródła finasowania mogą nieco polepszyć trudną sytuację sektora.

Aktywni Obywatele i nowa perspektywa finansowa UE

W 2021 roku infrastruktura sektora będzie wsparta dzięki projektom realizowanym w ramach Aktywnych Obywateli. W ramach środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wsparte zostaną m.in. nasze starania na rzecz uproszczeń w ramach działalności społecznej prowadzone pod szyldem #prosteNGO w partnerstwie z Polską Fundacją im. Roberta Schumana oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Dialog Społeczny. W 2021 r. będą również trwały prace nad perspektywą finansową UE 2021-2027 mające duże znaczenie m.in. dla ekonomii społecznej.

***

Oczywiście to tylko szkic kilku wątków ważnych dla sektora. Zakładamy, że pewne rzeczy znowu mogą nas zaskoczyć… Oby pozytywnie.

Udostępnij wpis: