Indywidualny mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy, w tym organizacje pozarządowe, będą rozliczać się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem własnych, indywidualnych rachunków bankowych. Dotyczy to należności z tytułu PIT, CIT i VAT.

Numer mikrorachunku w prosty sposób można wygenerować już dzisiaj na stronie podatki.gov.pl. Numer można otrzymać również w dowolnym urzędzie skarbowym. Nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego.

Generator mikrorachunku podatkowego (wystarczy wpisać numer NIP):
https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Mikrorachunek, oprócz właściwego dla danej organizacji identyfikatora podatkowego, musi zawierać cyfry „1010 0071 222”. Dla przykładu numer rachunku do wpłat podatku przez Fundację trzeci.org, wygenerowany za pośrednictwem ww. Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów, to: PL14 1010 0071 2222 6312 6602 2900. Jak wspomnieliśmy – cyfry „1010 0071 222” są identyczne dla wszystkich podatników. Cyfry „6312660229” to nasz numer NIP.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r. Po tej dacie podatki należy regulować na indywidualny numer rachunku.

Udostępnij wpis: