Imprezy dobroczynne bez zbędnych formalności!

W myśl obecnie obowiązujących przepisów generowanie dochodu w ramach sprzedaży biletów na imprezę charytatywną wymaga prowadzenia działalności gospodarczej.

Organizacja ww. imprezy w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego – formie dopuszczonej ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – nie ma racji bytu, bo istotą takiego działania jest brak dochodu. A istotą imprezy dobroczynnej jest właśnie wspomniany dochód – zgromadzenie środków mających być następnie przeznaczonych na pomoc.

Postulujemy wprowadzenie możliwości generowania dochodu z imprez dobroczynnych z przeznaczeniem na działalność charytatywną lub mieszczącą się w ramach pomocy społecznej bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej.

Ww. tezę zawarto w pkt. I.9. Jeżeli chcesz wyrazić swoją opinię na temat powyższej propozycji, zachęcamy do skorzystania z niniejszego formularza: [kliknij]

Zapoznaj się z pełną treścią dokumentu: „Tezy w sprawie uproszczeń – Uproszczenia formalne i nowe źródła finansowania działań społecznych”

Udostępnij wpis: