„Fundacje rodzinne”. Myląca nazwa projektowanej nowej formy prawnej

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad nową regulacją dla podmiotów środowiska biznesowego. Celem projektu jest rozwiązanie problemu sukcesji firm rodzinnych. Robocza nazwa tworzonej formy prawnej kojarzy się z sektorem organizacji pozarządowych.

Popieramy stanowisko wyrażane m.in. przez Forum Darczyńców, zgodnie z którym nazwa „fundacja” powinna utrzymać swoje dotychczasowe jednoznaczne w Polsce znaczenie, zgodnie z którym jest to instrument prawny na rzecz realizowania działań dla dobra publicznego. Projektowane rozwiązanie powinno mieć zatem nazwę, która nie zawiera słowa „fundacja”.

Uprzejmie zapraszamy zainteresowanych do udziału w organizowanym przez Ministerstwo spotkaniu on-line w dniu 12 kwietnia 2021 r. godz. 10:00. Temat spotkania: nazwa i uwagi ogólne.

Treść projektu ustawy: [kliknij]
Tabela do zgłaszania uwag: [kliknij]

Zgłoszenia udziału w spotkaniach należy przesłać na adres: fundacjarodzinna@mrpit.gov.pl. Na ten sam adres można wysyłać uwagi do projektu ustawy.

Udostępnij wpis: