Finanse i obowiązki formalne w organizacjach pozarządowych

Jakie są najważniejsze źródła finansowania organizacji pozarządowych? Jakie obowiązki sprawozdawcze na nas ciążą? O jakich formalnościach powinniśmy pamiętać?

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą finansów i obowiązków formalnych w organizacjach pozarządowych a osoby szerzej zainteresowane tematem – zapraszamy do kontaktu.


Udostępnij wpis: