Elektroniczne złożenie sprawozdania finansowego

Dzisiaj na blogu w trzech krokach opisujemy jak organizacje prowadzące działalność gospodarczą mogą sprawnie i bez zbędnych kosztów wywiązać się z obowiązku elektronicznego przesłania sprawozdania finansowego do KRS. Sam obowiązek powstał na mocy  art. 19e ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dotyczy on m.in. wszystkich organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych) posiadających wpis do rejestru przedsiębiorców (czyli prowadzących działalność gospodarczą).

Aby wywiązać się z powyższego obowiązku sprawozdawczego za 2017 rok potrzebujemy:

  • KROK 1 – zeskanowane sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą je zatwierdzającą (tj. zeskanowane jako osobne pliki – bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, uchwałę – może być np. format pdf);
  • KROK 2 – kwalifikowany podpis elektroniczny albo profil zaufany ePUAP (tj. co najmniej jedna z osób wchodząca w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu musi posiadać albo podpis elektroniczny albo profil zaufany ePUAP – niezależnie od samego sposobu reprezentacji);
  • KROK 3 – konto na portalu S24 (konto na portalu S24 zakładamy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – https://ekrs.ms.gov.pl/s24), które umożliwia bezpłatne zgłoszenie dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

KROK 1. Wykonujemy skan sprawozdania finansowego i uchwały zatwierdzającej. Sprawozdanie finansowe w wersji papierowej musi być podpisane przez wszystkie osoby wchodzące w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu – w przypadku braku jakiegoś podpisu, brak ten będziemy musieli uzasadnić (jest na to miejsce w interfejsie portalu S24).

KROK 2. Wybór formy podpisu – albo kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) albo profil zaufany ePUAP (bezpłatny). Tu zwracamy uwagę na fakt, że każdy z ww. sposobów wymaga od nas czasu. Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu jedynie posiadając konto w bankowości elektronicznej w Inteligo bądź PKO Banku Polskim (lub potwierdzając je kwalifikowanym podpis elektronicznym). W przeciwnym wypadku czeka nas wizyta w jednym z wielu Punktów Potwierdzających Profil Zaufany. Co ważne – w kontekście obowiązku przesłania sprawozdania finansowego do KRS drogą elektroniczną wystarczy aby tylko jedna z osób wchodząca w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu posiadać albo podpis elektroniczny albo profil zaufany ePUAP, niezależnie od samego sposobu reprezentacji.

KROK 3. Założenie konta na portalu S24. Czynność ta trwa ok. minuty – wystarczy wskazać adres e-mail i hasło. Następnie składamy dokumenty finansowe do Repozytorium Dokumentów Finansowych (https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/). Do RDF logujemy się właśnie za pośrednictwem konta na portalu S24, załączamy dokumenty wskazane w KROK 1 i podpisujemy je podpisem elektronicznym albo profil zaufanym ePUAP z KROK 2.

Podsumowując – jeżeli mamy już np. profil zaufany ePUAP i skan sprawozdania finansowego, to same złożenie dokumentów w RDF zajmuje maksymalnie 10 minut.

Trzymamy kciuki!

Udostępnij wpis: