Dotacje ze źródeł niepublicznych (cz. IV)

Zapraszamy do lektury ostatniej części wpisu na temat różnych modeli udzielania wsparcia organizacjom ze źródeł niepublicznych.

W poprzednich wpisach wskazaliśmy różnice organizacyjne funduszy (w większości prowadzenie konkursów przez wyodrębnione podmioty – fundacje), różnice w podejściu do podmiotów uprawnionych do aplikowania (ograniczenia podmiotowe oraz związane z geograficznym obszarem działania), różnice związane ze sposobem przekazywania środków (darowizny, sponsoring), terminami aplikowania (tryb ciągły oraz tryb ograniczony terminami), rolą pracowników firm (w tym możliwość aplikowania wyłącznie przy udziale pracowników) oraz formularzami (formularze wniosków i regulaminy, papierowe i elektroniczne, brak formularzy).

Jedną z kolejnych istotnych różnic jest wysokość wsparcia. Najczęściej sięga ona kwot do kilkunastu tysięcy złotych, spotkać się możemy jednak z funduszami o bardzo wysokim progu aplikowania. Takim funduszem są środki Fundacji Velux, gdzie minimalna wartość dotacji to 1,2 mln złotych, zaś maksymalna to nawet 6 mln zł. Część funduszy nie podaje kwot granicznych (czasem pewnym wyznacznikiem jest lista projektów z lat ubiegłych, które otrzymały dofinansowanie – nie zawsze jednak taka lista jest dostępna). Kwot granicznych nie wskazuje na przykład Fundacja Pocztowy Dar (jednak uzależnia od nich sposób rozpatrzenia wniosku), Fundacja KGHM Polska Miedź, czy Fundacja Orlen Dar Serca.

Część instytucji poza udzielaniem pomocy również o taką pomoc apeluje. Dotyczy to przede wszystkim fundacji, z których część posiada status OPP. Przykładem jest tu Fundacja Dobroczynności Atlas. Na uwagę zasługuje tu jednocześnie wysokość wsparcia udzielana każdego roku przez Atlas, liczona w milionach złotych.

Różnice spotykamy również w odniesieniu do rodzaju środków przekazywanych w ramach wsparcia. Najczęściej są to środki pieniężne, ale mamy też instytucje udzielające wsparcia rzeczowego (czasem odpłatnie, ale na preferencyjnych warunkach). Najbardziej znana jest tutaj działalność Fundacji TechSoup (oprogramowanie i sprzęt dla ngo). Wsparcia rzeczowego udziela również IKEA (co ciekawe wszystkie spółki tworzące grupę IKEA należą do holenderskiego koncernu INGKA Holding, którego właścicielem jest Stichting INGKA mająca formę fundacji). Poza finansowym, wsparcia rzeczowego udziela też Fundacja Neuca Dla Zdrowia (leki, sprzęt medyczny, artykuły higieniczne, środki transportu).

Wreszcie – różnić może się sposób decydowania o wyborze projektów. W przypadku Fundacji Auchan na rzecz młodzieży wybrany wstępnie projekt przesyłany jest do akceptacji aż do komitetu fundacji we Francji, w przypadku grantów Europy Centralnej w komisji zasiadają przedstawiciele sklepów i administracji publicznej (również mieliśmy możliwość uczestniczenia w ocenie), a w przypadku programu Tesco „Decydujesz, pomagamy” o wyborze decydują mieszkańcy, oddając swoje głosy na najlepsze projekty.

Podsumowując – modeli wsparcia jest wiele. Cieszy, że firmy coraz częściej wspierają trzeci sektor i coraz więcej środków przekazują na jego rzecz. Osobiście mamy bardzo dobre doświadczenia zarówno z zakresu aplikowania o środki z takich funduszy, jak i współtworzenia fundacji korporacyjnych oraz udziału w komisjach oceny ofert. Jeżeli jesteś szerzej zainteresowany tematem – zapraszamy do komentowania lub indywidualnego kontaktu.

Udostępnij wpis: