Czym rzeczywiście jest „bilet-cegiełka”?

W okresie przedświątecznym odbywa się sporo imprez dobroczynnych. Przy tej okazji często pojawia się pojęcie „bilet-cegiełka”.

„Bilet-cegiełka” najczęściej kojarzony jest z biletem umożliwiającym wstęp na imprezę dobroczynną. W tym kontekście wiąże się on najczęściej z zapłatą za konkretną usługę, np. usługę wstępu na koncert.

Samo pojęcie „bilet-cegiełka” nie występuje już w aktach prawnych. „Już”, bowiem kiedyś sytuacja wyglądała inaczej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami zbiórką publiczną była m.in. sprzedaż cegiełek wartościowych. Sytuacja uległa zmianie w 2014 roku z chwilą wejścia w życie nowej ustawy o zbiórkach, która o takiej formie milczy.

Pisząc w pewnym uproszczeniu – jeżeli jako organizacja chcemy prowadzić sprzedaż, mamy do wyboru dwie możliwości: odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą. Bilet-cegiełka pojawia się najczęściej w kontekście imprez dobroczynnych, czyli biletowanych wydarzeń o charakterze kulturalnym lub sportowym, z których dochód przeznaczony ma zostać na pomoc jakiejś osobie lub instytucji. Przed 2014 rokiem robiąc koncert charytatywny można było podpierać się przepisami wspomnianego rozporządzenia (choć było też orzecznictwo podważające taką sprzedaż) i zrobić np. koncert charytatywny, na który sprzedawano bilety-cegiełki będące następstwem uprzednio zgłoszonej zbiórki publicznej. Obecnie nie ma takiej możliwości.

Mimo iż organizacje pozarządowe mogą korzystać z dwóch form sprzedaży, czyli odpłatnej działalności pożytku publicznego (nie wymagającej posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców) oraz działalności gospodarczej, w przypadku organizacji imprezy dobroczynnej praktyczna możliwość jej realizacji istnieje tylko przy wykorzystaniu drugiej z nich. Wynika to z faktu, że przekazywana w następstwie imprezy dobroczynnej pomoc finansowa nie jest kosztem w rozumieniu regulacji dotyczących odpłatnej działalności pożytku publicznego. Pisząc inaczej – sprzedaż biletów z zamiarem wypracowania dochodu wiąże się z koniecznością rejestracji działalności gospodarczej. Nie ma tu znaczenia, że całość przekazana jest na szlachetne cele. Decydujące jest samo wypracowanie dochodu.

Udostępnij wpis: