Częściej patrzmy w stronę PUP – program dla osób do 30 roku życia

Wśród nas zapanował rozłam. Dla jednego tytuł jest bardzo zabawny, drugiego nie bawi wcale. Teraz można popatrzeć na grafikę powyżej i zgadnąć, który to który. A następnie spokojnie można przejść do dalszej lektury – obiecujemy, poniżej jest już tylko merytorycznie, poważnie i na poziomie.

Refundacja kosztów skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Refundacja kosztów skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia jest jednym z najnowszych instrumentów wsparcia pracodawców i przedsiębiorców. Instrument dostępny jest od tego roku. Mimo stosunkowo dużej popularności, wiedza na temat możliwości skorzystania z niego przez organizacje jest mała.

Refundacja może zostać przyznana pracodawcy lub przedsiębiorcy na podstawie umowy zawartej z urzędem pracy. Refundacja dokonywana jest przez okres 12 miesięcy i dotyczy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Wysokość refundacji określana jest w umowie zawartej między pracodawcą/przedsiębiorcą a Urzędem Pracy i nie może ona przekroczyć kwoty ustalonej jako iloczyn:

  • liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu
  • kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca
  • składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

Praktyka

Tyle teoria. Jak wygląda praktyka? Z programu skorzystać może np. stowarzyszenie, fundacja lub klub sportowy prowadzące działalność gospodarczą. Nawet w takim wariancie, że jeżeli dotychczas zatrudniała osobę poniżej 30 roku życia na umowę zlecenie, dla której to osoby była to jedyna praca, można z tą osobą rozwiązać umowę, osoba zarejestruje się w PUP, organizacja złoży wniosek o chęci skorzystania z refundacji kosztów skierowania osoby bezrobotnej do 30 roku życia, w którym bezpośrednio wskaże tą osobę do zatrudnienia i osoba ta zostanie ponownie zatrudniona w organizacji, tym razem na umowę o pracę z 12-miesięczną refundacją. Oczywiście jest to pewne uproszczenie i każdorazowo we właściwym PUP należy rozeznać dostępność środków z programu i ewentualny czas oczekiwania. Ale mechanizm ten jak najbardziej jest dostępny dla organizacji.

Czy warto?

Czy warto? Musimy przede wszystkim wziąć kalkulator i policzyć. Jeżeli i tak zatrudniamy młodą osobę na sporą ilość godzin na umowę zlecenie, może nam się bardzo opłacić. Przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu (1 etat) na umowę o pracę w wysokości 1850 zł brutto (z kosztami pracodawcy około 2.200,00 zł) otrzymamy niemal 100% refundacji, co w przemnożeniu przez 12 miesięcy daje ponad 25.000,00 złotych. To jest te 25 tysięcy, które możemy zaoszczędzić – jednocześnie musimy jednak mieć na uwadze, że zatrudnienie ma być kontynuowane przez kolejne 12 miesięcy po ustaniu refundacji, czyli w naszej kalkulacji musimy mieć „zarezerwowaną” podobną kwotę. Jeżeli organizacja rzeczywiście ma potrzebę zatrudnienia osoby – warto pomyśleć o wyżej wymienionym programie, wziąć kartkę, długopis i kalkulator. A następnie udać się do właściwego dla organizacji urzędu pracy i zapytać o wszystkie szczegóły.

Wady?

Największą wadą opisywanego przez nas programu jest to, że nas nie dotyczy (z perspektywy ewentualnej osoby do zatrudnienia). To, że nie jesteśmy osobami bezrobotnymi, to pół biedy. Gorzej, że te 30 lat jakoś tak minęło, ech. U jednego i u drugiego. U jednego całkiem niedawno, u drugiego nieco dawniej. Teraz można popatrzeć na grafikę powyżej i zgadnąć, który to który. A następnie spokojnie zadumać się nad życiem.

Udostępnij wpis: