Wzorcowy statut

Organy rejestrowe różnie podchodzą do zapisów statutów stowarzyszeń i regulaminów stowarzyszeń zwykłych. Zapisy kwestionowane w jednym miejscu, nie są kwestionowane w innym. Rozwiązaniem może być opracowanie wzorcowego statutu.

Więcej

Ułatwić sprzedaż

Partie polityczne mogą osiągać dochód ze sprzedaży przedmiotów je symbolizujących bez rejestracji działalności gospodarczej. Organizacje pozarządowe nie mają takiego prawa. Dlaczego? Uważamy, że organizacje powinny mieć podobne możliwości.

Więcej