Bliskie spotkania trzeciego sektora (cz. IX)

Niech moc będzie z Wami, Czytelnicy!

Obejrzeliśmy wystąpienie wicepremiera Piotra Glińskiego z dnia 12 lipca 2017 w sprawie rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i mamy nieodparte wrażenie, że już gdzieś to wszystko było.

1. O SPRAWIEDLIWOŚCI

„Chcemy zapewnić bardziej równomierny, sprawiedliwy podział środków w sektorze pozarządowym”

vs.

„Qui-Gon wierzył, że Anakin jest wybrańcem, który, wedle starożytnego proroctwa, ma przywrócić równowagę Mocy”.

2. O PIERWSZYCH KONCEPCJACH CENTRUM

„Natomiast słusznie mówił pan minister: nie antycypujmy, nie zakładajmy od razu, że to ma być coś absurdalnego, tym bardziej że ten projekt jest znany od dawna, nie tylko w wykonaniu naszego zespołu, tzn. zespołu pod kierunkiem pana Wojciecha Kaczmarczyka, dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w kancelarii premiera, i zespołu pod kierunkiem pana ministra Lipińskiego, ale także był on przedstawiany publicznie od wielu lat w ˝Trzecim Sektorze˝, a później poprzez moje osobiste zaangażowanie polityczne. To jest numer ˝Trzeciego Sektora˝ z 2012 r., gdzie pierwsze zręby, już dość dojrzałe, chociaż wtedy inaczej nazywaliśmy te instytucje, są bardzo szeroko opisane.”

vs.

„Pierwsze plany konstrukcyjne stacji bojowej uzyskał od mieszkańców planety Geonosis ówczesny Wielki Kanclerz Republiki – Palpatine za pośrednictwem Hrabiego Dooku. Następnie projekt rozwijany był pod pieczą Wilhuffa Tarkina przez konstruktora Bevela Lemeliska, co zaowocowało powstaniem prototypu Gwiazdy Śmierci.”

3. OD PROFESORA DO WICEPREMIERA

„Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowni Państwo! Poprosiłem o głos, bo oczywiście jestem współautorem, jednym ze współautorów tej inicjatywy, a także dlatego, że kilkadziesiąt lat swojego życia zawodowego i obywatelskiego poświęciłem działalności w tych organizacjach, współtworzyłem ten sektor w Polsce, i cieszę się, że dzisiaj mogę w polskim Sejmie przedstawić ten projekt.”

vs.

„Dorasta i szkoli się na rycerza Jedi, a następnie zostaje podstępnie przeciągnięty na stronę zła przez samego Imperatora”.

4. O PRZESUNIĘCIU Z MRPIPS DO KANCELARII PREMIERA

„A rola państwa jest wszędzie. Jeżeli jest rola państwa, to też można, jeżeli ma się dużo złej woli, nazwać to centralizacją”

vs.

„Doprowadził do zniszczenia Zakonu Jedi i wspomógł przekształcanie Republiki w Imperium Galaktyczne”.

5. O RADZIE POŻYTKU PUBLICZNEGO

„Dotychczas faktycznie funkcjonowała rada pożytku publicznego. Tam byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządowych. A kto nominował tych ludzi? Kto ich wybierał? Mogę państwu powiedzieć: w pierwszej fazie, gdy był wybierany pierwszy skład, byłem jedną z dwóch osób, które nominowały”

vs.

„Organizacja ta, zwana też Najwyższą Radą Jedi, stanowiła za czasów Starej Republiki grupę dwunastu mądrych i potężnych Mistrzów Jedi, wybranych, by przewodzić Zakonowi Jedi oraz doradzać Kanclerzom Republiki Galaktycznej. Jedyne znane osoby, które nie były Mistrzami Jedi w trakcie wyboru do Rady, to Ki-Adi-Mundi (który potem został Mistrzem) i Anakin Skywalker, przydzielony jako obserwator z ramienia Wielkiego Kanclerza Palpatine’a.”

6. O WDRAŻANIU USTAWY

„Instytut trzeba szybko powołać po to, żeby nie było przerwy, bo słusznie organizacje pozarządowe pytają się, czy nie będzie przerwy w dofinansowaniach. Nie chcemy, żeby była przerwa w dofinansowaniach, więc instytucję trzeba powołać szybko.”

vs.

„Gwiazda Śmierci była wytworem Imperium Galaktycznego, zbudowanym w celu unicestwienia Rebelii i ostatecznego zyskania kontroli nad planetami Galaktyki.”

7. O STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W CENTRUM

„Dlaczego będzie zatrudnionych trochę więcej ludzi? Dlatego że, po pierwsze, będzie więcej pieniędzy do rozdania”

vs.

„Załoga Gwiazdy Śmierci – 1 161 293 osób. Koszt budowy ~16*10 do potęgi 24 (bez żadnego wyposażenia, przy obecnej technologii)”.

Film z całego wystąpienia wicepremiera Piotra Glińskiego zamieszczamy poniżej. W 13 sekundzie Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych pisze list do Premier Beaty Szydło. W 19 sekundzie dostaje odpowiedź od p. Lipińskiego, p. Glińskiego i p. Kaczmarczyka.

Udostępnij wpis: