Od 22 czerwca 2021 r. treści dotyczące działań w ramach #prosteNGO gromadzone są w ramach dedykowanego serwisu pod adresem: proste.ngo
Zapraszamy pod nowy adres!


Monitoring to zaplanowane, usystematyzowane, prowadzone według przyjętego schematu badanie wybranego fragmentu rzeczywistości społecznej. Jednocześnie monitoring jest elementem działań zmierzających do zmiany tej rzeczywistości.


Kontakt
Piotr Frączak

Adres:
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Al. Ujazdowskie 37/5
00-540 Warszawa
(z dopiskiem: Biuro monitoringu #prosteNGO)

telefon: +48 510 924 705
e-mail: p.fraczak@schuman.pl

Zadania

Do najważniejszych zadań Biura monitoringu #prosteNGO należy:

  • identyfikowanie planowanych zmian prawnych dotyczących działalności organizacji społecznych oparte o systematyczną analizę oficjalnych źródeł internetowych oraz bieżące śledzenie doniesień medialnych,
  • ułatwienie przedstawicielom organizacji społecznych dostępu do informacji o planowanych zmianach prawnych,
  • pomoc w udrożnieniu kanałów informacji pomiędzy instytucjami zajmującymi się monitoringiem i rzecznictwem w zakresie prawa dla organizacji społecznych,
  • budowanie bazy wiedzy o obciążeniach biurokratycznych w działalności społecznej,
  • aktywne inicjowanie przygotowywania założeń do zmian prawnych, opartych na pracach własnych jak i postulatach zgłaszanych przez organizacje.
Dodatkowe informacje
Finansowanie Biura monitoringu #prosteNGO

Biuro monitoringu #prosteNGO finansowane jest w ramach realizowanego od 8 marca 2021 r. do 31 maja 2023 r. projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie Fundacji trzeci.org z Polską Fundacją im. Roberta Schumana. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Biuletyn #prosteNGO