Monitoring to zaplanowane, usystematyzowane, prowadzone według przyjętego schematu badanie wybranego fragmentu rzeczywistości społecznej. Jednocześnie monitoring jest elementem działań zmierzających do zmiany tej rzeczywistości.


Kontakt
Piotr Frączak

Adres:
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Al. Ujazdowskie 37/5
00-540 Warszawa
(z dopiskiem: Biuro monitoringu #prosteNGO)

telefon: +48 510 924 705
e-mail: p.fraczak@schuman.pl

Zapisz się!

Chcesz otrzymywać informacje o tym, co dzieje się w procesie stanowienia prawa dla NGO i w procesach rzeczniczych na jego rzecz? Zapisz się na Biuletyn #prosteNGO!

Strona do zapisów dostępna również tutaj: Kliknij

Zadania

Do najważniejszych zadań Biura monitoringu #prosteNGO należy:

  • identyfikowanie planowanych zmian prawnych dotyczących działalności organizacji społecznych oparte o systematyczną analizę oficjalnych źródeł internetowych oraz bieżące śledzenie doniesień medialnych,
  • ułatwienie przedstawicielom organizacji społecznych dostępu do informacji o planowanych zmianach prawnych,
  • pomoc w udrożnieniu kanałów informacji pomiędzy instytucjami zajmującymi się monitoringiem i rzecznictwem w zakresie prawa dla organizacji społecznych,
  • budowanie bazy wiedzy o obciążeniach biurokratycznych w działalności społecznej,
  • aktywne inicjowanie przygotowywania założeń do zmian prawnych, opartych na pracach własnych jak i postulatach zgłaszanych przez organizacje.
Dodatkowe informacje
Finansowanie Biura monitoringu #prosteNGO

Biuro monitoringu #prosteNGO finansowane jest w ramach realizowanego od 8 marca 2021 r. do 31 maja 2023 r. projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie Fundacji trzeci.org z Polską Fundacją im. Roberta Schumana. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Biuletyn #prosteNGO