Baza aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych

Zapraszamy do zapoznania się z listą najważniejszych aktów prawnych dotyczących działalności społecznej. W jednym miejscu zebraliśmy ustawy i rozporządzenia regulujące działania trzeciego sektora. Linki odsyłają do Internetowego Systemu Aktów Prawnych – ISAP zawierającego opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Baza znajduje się pod tym linkiem: [kliknij]

Udostępnij wpis: