Rejestry i ewidencje organizacji – Krajowy Rejestr KGW

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) prowadzony jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) prowadzony jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Do KRKGW wpisywane są koła gospodyń wiejskich oraz związki kół gospodyń wiejskich.

Typy rejestrowanych podmiotów

W KRKGW figurują dwa „typy” organizacji:

  • koła gospodyń wiejskich
  • związki kół gospodyń wiejskich.

Plusy

  • w miarę dynamiczny proces rejestracji,
  • rejestr jest centralny, tj. w jednym miejscu widnieją wszystkie KGW zarejestrowane w Polsce,
  • każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze oraz otrzymać nieodpłatnie poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru.

Minusy

  • kolejny rejestr – „dublowanie” rejestru KRS,
  • brak możliwości stwierdzenia, czy dokumentacja jest weryfikowana przez osoby z wykształceniem prawniczym,
  • brak „jednego okienka”, tj. na etapie rejestracji nie jest automatycznie nadawany numer NIP i KRS,
  • elektroniczne odpisy z rejestru KRKGW nie mają takiego statusu jak elektroniczne odpisy z rejestru KRS (dla przypomnienia – elektroniczne odpisy z rejestru KRS nie wymagają podpisu i pieczęci)
  • w przypadku uzyskania przez podmiot statusu OPP – jednoczesne figurowanie w dwóch rejestrach przy jednoczesnym braku komunikacji między dwoma ww. organami (w konsekwencji np. możliwe sytuacje figurowania 2 innych składów zarządu w każdym z organów).

Uwagi

Uwaga – w rejestrze KRS również można znaleźć podmioty figurujące jako Koła Gospodyń Wiejskich. Podmioty te działają jednak wówczas w formie stowarzyszenia.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

[su_spacer size=”10″]

[su_spacer size=”30″]