Filmy upowszechniające propozycje uproszczeń – podsumowanie

Pod szyldem #prosteNGO w dniach od 19 sierpnia do 4 listopada 2020 r. opublikowaliśmy 12 krótkich filmów upowszechniających propozycje uproszczeń formalnych w działalności społecznej. Krótkie podsumowanie.

Pod szyldem #prosteNGO w dniach od 19 sierpnia do 4 listopada 2020 r. opublikowaliśmy 12 krótkich filmów upowszechniających propozycje uproszczeń formalnych w działalności społecznej.

Filmy stanowiły elementem kampanii społecznej „Uprośćmy działalność społeczną!” mającej na celu wskazanie oraz szersze upowszechnienie propozycji uproszczeń dotyczących kwestii formalnych i nowych źródeł finansowania działań, które mogłyby w znaczący sposób ułatwić działalność społeczną, w tym przede wszystkim działalność organizacji pozarządowych. Wiele wymogów formalnych, jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe, utrudnia angażowanie się obywateli lub wręcz zniechęca ich do działania na rzecz innych osób i dobra wspólnego.

[su_spacer size=”20″][su_highlight background=”#000421″ color=”#fcfcfa”]Lista odcinków[/su_highlight][su_spacer size=”10″]

Odc. 01 – Ułatwić sprzedaż 
Odc. 02 – Szybsza rejestracja organizacji
Odc. 03 – Wzorzec statutu 
Odc. 04 – Problemy klubów sportowych
Odc. 05 – Problematyczny CIT
Odc. 06 – Dla kogo status osoby bezrobotnej
Odc. 07 – 1% CIT
Odc. 08 – Problematyka koncertów charytatywnych
Odc. 09 – Błędy formalne przy dotacjach
Odc. 10 – Sprawozdawczość do poprawy 
Odc. 11 – Ubezpieczenie wolontariuszy
Odc. 12 – Podatek od dobrego serca

Wszystkie filmy dostępne są tutaj: Kliknij

[su_spacer size=”20″][su_highlight background=”#000421″ color=”#fcfcfa”]Zaangażowane organizacje[/su_highlight][su_spacer size=”10″]

Działania prowadzone były we współpracy Forum Darczyńców, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacji Stańczyka, Fundacji trzeci.org, Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Stowarzyszenia Dialog Społeczny i Witryny Wiejskiej „Wsparcie dla aktywnych społeczności lokalnych”. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP).

Filmy trafiły do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców. Działania prowadzone były społecznie.

[su_spacer size=”20″][su_highlight background=”#000421″ color=”#fcfcfa”]Czytaj więcej[/su_highlight][su_spacer size=”10″]

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

[su_spacer size=”10″]

[su_spacer size=”30″]