Błędy formalne przy dotacjach

Należy ujednolicić procedury "oceny formalnej" wniosków składanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne często podlegają odrzuceniu z uwagi na błędy formalne. Mimo identycznych formularzy dotacyjnych w gminach obowiązują różne procedury. Należy ujednolicić procedury „oceny formalnej” wniosków składanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[su_spacer size=”20″][su_highlight background=”#000421″ color=”#fcfcfa”]Obejrzyj film[/su_highlight][su_spacer size=”10″]

[embedyt]https://youtu.be/bM1ayaYC_Lk[/embedyt]

[su_spacer size=”20″][su_highlight background=”#000421″ color=”#fcfcfa”]Kampania społeczna „Uprośćmy działalność społeczną!”[/su_highlight][su_spacer size=”10″]

Film jest elementem kampanii społecznej „Uprośćmy działalność społeczną!”. Celem kampanii jest wskazanie oraz szersze upowszechnienie propozycji uproszczeń dotyczących kwestii formalnych i nowych źródeł finansowania działań, które mogłyby w znaczący sposób ułatwić działalność obywatelską, w tym przede wszystkim działalność organizacji pozarządowych. Wiele wymogów formalnych, jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe, utrudnia angażowanie się obywateli lub wręcz zniechęca ich do działania na rzecz innych osób i dobra wspólnego.

[su_spacer size=”20″][su_highlight background=”#000421″ color=”#fcfcfa”]Czytaj więcej[/su_highlight][su_spacer size=”10″]

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

[su_spacer size=”10″]

[su_spacer size=”30″]