Aktywni Obywatele ruszają!

Aktywni Obywatele to dwa programy dedykowane wsparciu działalności organizacji społecznych. Programy finansowane są ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy EOG i Funduszy norweskich) na lata 2014-2021. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Aktywni Obywatele składają się z programów:

Operatorem Funduszu Krajowego jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

Operatorem Funduszu Regionalnego jest konsorcjum w składzie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Fundusz Krajowy – obszary wsparcia i terminy naborów

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy prowadzony będzie w okresie 2019-2024. Wspierać będzie działania podejmowane przez organizacje społeczne w czterech obszarach:

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, w tym działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym (koordynacja: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”)
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego)
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego)
Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego (koordynacja: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich)

Pierwszy konkurs na projekty tematyczne ogłoszony zostanie w lutym 2020, drugi w listopadzie 2020 roku. Konkurs na projekty sektorowe, służące zwiększeniu stabilności organizacji społecznych, skierowane do całego sektora, jego poszczególnych branż lub organizacji działających w wybranym regionie kraju ogłoszony zostanie w kwietniu 2020 roku.

 Fundusz Regionalny – obszary wsparcia

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansować będzie działania podejmowane przez organizacje społeczne w trzech obszarach:

Obszar 1. Prawa człowieka i równe traktowanie
Obszar 2. Sprawiedliwość społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu
Obszar 3. Demokracja lokalna i aktywność obywatelska

 Strony internetowe

Witryna internetowa programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: [kliknij]
Witryna internetowa programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny: [kliknij]

Udostępnij wpis: