Akty prawne

Od 22 czerwca 2021 r. na bieżąco aktualizowany spis aktów prawnych znajduje się w ramach dedykowanego serwisu pod adresem: proste.ngo/akty-prawne

 Akty prawne – „systemowe” 

 Akty prawne – „podmiotowe” 

 Akty prawne – „branżowe” 

 Akty prawne związane z finansami organizacji 

 Akty prawne związane z zatrudnianiem i wolontariuszami 

 Akty prawne związane z prowadzeniem rejestrów i ewidencji organizacji pozarządowych 

 Akty prawne związane ze współpracą z administracją publiczną 

 Akty prawne związane ze sprawozdawczością 

 Akty prawne związane z ochroną danych osobowych 

 Akty prawne związane z dostępnością 

 Akty prawne związane z organizacją imprez 

 Akty prawne związane z OPP 

 Akty prawne związane z konsultacjami i monitoringiem prawa 

 Akty prawne związane z budżetem obywatelskim 

 Akty prawne związane z COVID-19 

 Spis aktów prawnych dotyczących kościołów i innych związków wyznaniowych, których stosunki z Państwem są uregulowane ustawami partykularnymi 

 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

 Gdzie szukać aktów prawnych 

Przy wyszukiwaniu ustaw oraz rozporządzeń należy korzystać z Bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych – ISAP. Baza Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów. Wszystkie powyższe linki prowadzą do ISAP.

 Ostatnia aktualizacja listy: 2021-06-09