Jakie wzory dokumentów dla obecnie ogłaszanych konkursów?

Dla konkursów ogłaszanych w 2019 roku stosujemy wzory zgodne z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.

Z uwagi na dużą ilość pytań, które otrzymujemy w związku z okresem ogłaszania przez gminy konkursów na 2020 rok, raz jeszcze informujemy, że dla konkursów ogłaszanych w 2019 roku stosujemy wzory zgodne z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. Wzory dostępne są np. pod adresem: [kliknij]

Wzory, które były konsultowane na przełomie października i listopada 2019 roku, ostatecznie nie będą wprowadzone: [kliknij]

Prace trwają – tak nad zmianą rozporządzeń, jak i samej ustawy o pożytku. Do końca 2020 roku nic się jednak nie zmieni.

Udostępnij wpis: