Ubezpieczenie wolontariuszy

Wolontariusze wykonujący świadczenia przez okres powyżej 30 dni objęci są publicznym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uważamy, że należy wprowadzić takie rozwiązanie również wobec wolontariuszy wykonujących świadczenia przez krótszy okres.

Sprawozdawczość do poprawy

Fundacje muszą wysyłać sprawozdania merytoryczne ze swojej działalności w formie papierowej. Forma papierowa ma szereg wad. Należy wprowadzić prostą sprawozdawczość elektroniczną.