Ubezpieczenie wolontariuszy

Wolontariusze wykonujący świadczenia przez okres powyżej 30 dni objęci są publicznym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uważamy, że należy wprowadzić takie rozwiązanie również wobec wolontariuszy wykonujących świadczenia przez krótszy okres.

Więcej