1% CIT

Może warto rozważyć wprowadzenie dodatkowego mechanizmu 1% podatku CIT wyłącznie na rzecz organizacji pozarządowych?

Problematyczny CIT

Przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych są niedostosowane do obecnych realiów działania organizacji pozarządowych.

Wzorcowy statut

Organy rejestrowe różnie podchodzą do zapisów statutów stowarzyszeń i regulaminów stowarzyszeń zwykłych. Zapisy kwestionowane w jednym miejscu, nie są kwestionowane w innym. Rozwiązaniem może być opracowanie wzorcowego statutu.