Wzorcowy statut

Organy rejestrowe różnie podchodzą do zapisów statutów stowarzyszeń i regulaminów stowarzyszeń zwykłych. Zapisy kwestionowane w jednym miejscu, nie są kwestionowane w innym. Rozwiązaniem może być opracowanie wzorcowego statutu.

Więcej