Ułatwić sprzedaż

Partie polityczne mogą osiągać dochód ze sprzedaży przedmiotów je symbolizujących bez rejestracji działalności gospodarczej. Organizacje pozarządowe nie mają takiego prawa. Dlaczego? Uważamy, że organizacje powinny mieć podobne możliwości.

Więcej