419,79% a statystyczny Polak

419,79%. Tyle wyniósł stosunek przychodu z dz. gosp. do przychodu z innych źródeł w sprawozdaniu fundacji wspierającej osoby niepełnosprawne, w której działa jeden z nas.