Bliskie spotkania trzeciego sektora (cz. VIII)

List otwarty do Pana Ministra Antoniego Macierewicza.

Pan Minister Antoni Macierewicz

Właśnie zapoznaliśmy się z wyrażoną przez Pana Ministra opinią, iż – tu cytat: „Regułą powinno być, że fundacje są sprawdzane przez służby specjalne”. Jesteśmy pod wrażeniem koncepcji. Zdaje się ona doskonałym uzupełnieniem pomysłu Panów Roberta Winnickiego i Krzysztofa Bosaka z Ruchu Narodowego dot. zakazu zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych i w ciekawy sposób koresponduje z ideą Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przy wdrażaniu koncepcji w życie zwracamy uwagę na dokument pn. Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej stanowiący załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014. Rekomendujemy nowelizację rozdziału A.5. Standardy dotyczące miejsca świadczenia usług przez OWES szczególnie w przedmiocie ppkt A.5.4 oraz ppkt A.5.5.

Obecne brzmienie ppkt A.5.4: „Liczba pomieszczeń w biurze (lub aranżacja powierzchni) zapewnia dobre warunki pracy dla personelu oraz klientów OWES i umożliwia świadczenie usług z zachowaniem poufności”.

Sugerowane brzmienie ppkt A.5.4 po nowelizacji: „Liczba pomieszczeń w biurze (lub aranżacja powierzchni) zapewnia dobre warunki pracy dla personelu, klientów OWES oraz służb specjalnych i umożliwia świadczenie usług z zachowaniem poufności z wyłączniem usług świadczonych na rzecz fundacji”.

Obecne brzmienie ppkt A.5.5: „Miejsce świadczenia usług doradczych w siedzibie OWES jest tak umeblowane, aby możliwe było przyjmowanie klientów (co najmniej stół/biurko i 2 krzesła)”.

Sugerowane brzmienie ppkt A.5.5 po nowelizacji: „Miejsce świadczenia usług doradczych w siedzibie OWES jest tak umeblowane, aby możliwe było przyjmowanie klientów (co najmniej stół/biurko i 2 krzesła) oraz służb specjalnych. Rekomenduje się montaż luster weneckich w pomieszczeniach sąsiadujących z salą doradczą. Pomieszczenia te powinny być wyposażone w krzesło, stół oraz lampkę. W przypadku, gdy infrastruktura OWES nie pozwala na montaż luster, wskazuje się, że ściany w sali doradczej nie mogą przekraczać grubości 45 cm, celem umożliwienia stosowania podsłuchu sejsmicznego stetoskopowego, a budynek OWES powinien być umiejscowiony w odległości nie większej, niż 20 metrów od pozostałej zabudowy z oknami z sali doradczej wychodzącymi na okna ww. budynków, celem umożliwienia precyzyjnej obserwacji”.

W tym miejscu ponownie zauważamy, że znamy system wsparcia finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych i sektora ekonomii społecznej, pisząc nieskromnie, naprawdę nieźle. Pozostajemy w dyspozycji przy wdrażaniu ww. koncepcji w życie.

Znamy najczulsze punkty.

Z poważaniem
trzeci.org

Udostępnij wpis: