1% CIT dla ngo!

1% podatku PIT w dużym stopniu przekazywany jest osobom fizycznym i nie buduje siły sektora. Postulujemy wprowadzenie dodatkowego mechanizmu 1% podatku CIT wyłącznie na rzecz organizacji.

Zwracamy przy tym uwagę, że planowane dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w 2020 są na poziomie niecałych 42 miliardów złotych – jest to znacznie mniej, niż planowane dochody z tytułu podatku od osób fizycznych (przeszło 66,5 miliarda), w stosunku do którego obecnie funkcjonuje mechanizm 1%.

Powyższa propozycja wymaga szerszej dyskusji – należy wziąć pod uwagę m.in. fakt, że wśród 10 największych płatników podatku CIT za 2018 rok, sześciu z nich to firmy kontrolowane przez państwo.

Ww. tezę zawarto w pkt. IV.4. Jeżeli chcesz wyrazić swoją opinię na temat powyższej propozycji, zachęcamy do skorzystania z niniejszego formularza: [kliknij]

Zapoznaj się z pełną treścią dokumentu: „Tezy w sprawie uproszczeń – Uproszczenia formalne i nowe źródła finansowania działań społecznych”

Udostępnij wpis: