Kalendarz

 2019 

27 czerwca
Pierwsze robocze spotkanie w Gliwicach dotyczące omówienia Tez