Kalendarium

2018

 • 10.2018 – Powiat Buski – prowadzenie szkolenia z zakresu formalnych aspektów działania organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem klubów sportowych
 • 09.2018 – 11.2018 – Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach – przeprowadzenie cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego na podstawie konspektu lekcji pn. “Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”
 • 08.2018 – Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych z Katowic – konsultacje eksperckie metodologii tworzonej w ramach projektu “Decydujmy razem! Budżet obywatelski Województwa Śląskiego”
 • 08.2018 – Urząd Gminy Lyski – prowadzenie szkolenia z zakresu formalnych aspektów organizacji i finansowania imprez przez organizacje pozarządowe
 • 08.2018 – 11.2018 – Urząd Miasta Opole – realizacja zadania publicznego zw. ze wsparciem wolontariatu
 • 03.2018 – Urząd Miasta Opole – prowadzenie szkolenia z zakresu źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych z terenu m. Opole
 • 01.2018 – Urząd Miasta Opole – prowadzenie szkolenia z zakresu ABC członka zarządu dla organizacji pozarządowych z terenu m. Opole

2017

 • 10.2017 – Urząd Miasta Jastrzębie – prowadzenie szkolenia dot. przygotowania i realizacji projektów dla organizacji pozarządowych z terenu m. Jastrzębie Zdrój
 • 10.2017 – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika – prowadzenie cyklu 3 szkoleń dla organizacji z Rybnika, Wodzisławia i Jastrzębia Zdroju z zakresu ABC członka zarządu
 • 10.2017 – Urząd Gminy Koszęcin – prowadzenie szkolenia dot. przygotowania i realizacji projektów dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Koszęcin
 • 09.2017 – Urząd Miasta Opole – prowadzenie szkolenia dot. zbiórek publicznych dla organizacji pozarządowych z terenu m. Opole
 • 08.2017 – 09.2017 – realizacja projektu pn. “Trzeci.org – rozwój organizacji” (finansowany ze źródeł publicznych – FIO Śląskie Lokalnie) mającego na celu rozwój bloga nt. aktywności społecznej i działalności organizacji pozarządowych (www.trzeci.org)
 • 07.2017 – Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach – prowadzenie seminarium z zakresu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej (współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem)
 • 05.2017 – Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach – prowadzenie seminarium z zakresu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej (tworzenie partnerstw lokalnych)

2016

 • 12.2016 – Urząd Gminy Zbrosławice – prowadzenie szkolenia dot. nowych wzorów ofert realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Zbrosławice
 • 12.2016 – Urząd Miasta Opole – prowadzenie szkolenia dot. pozyskiwania dotacji ze źródeł niepublicznych dla organizacji pozarządowych z terenu m. Opole
 • 09.2016 – Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach – prowadzenie seminarium z zakresu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej (relacje pomiędzy administracją publiczną a podmiotami ekonomii społecznej)
 • 05.2016 – do dziś – prowadzenie bloga www.trzeci.org
 • 04.2016 – 05.2016 – realizacja projektu pn. “Fundacja PAGO – projekt na rzecz rozwoju instytucjonalnego podmiotu” (finansowany ze źródeł publicznych – FIO Śląskie Lokalnie) mającego na celu uruchomienie bloga nt. aktywności społecznej i działalności organizacji pozarządowych (www.trzeci.org)
 • 01.2016 – Urząd Miasta Opole – prowadzenie szkolenia dot. nowych wzorów ofert realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych z terenu m. Opole

2015

 • 12.2015 – rejestracja